westelius arkitekter | Westelius Arkitekter

Westelius Arkitekter

Arkitekttjänster

Arkitektur handlar för oss om att människor skall trivas och känna sig trygga och stolta över sin tillvaro. Vi har all kunskap och erfarenhet att skapa byggnader som är vackra och ger en trivsam atmosfär.
Efter många engagerade och målinriktade år kan vi presentera projekt där vi tillsammans med våra kunder skapat fantastiska byggnader, några till och med prisvinnande.
Det är byggnader som är funktionsinriktade, byggda med hög kvalitet och omsorgsfullt formgivna. Det är byggnader där vi fått förtroendet att låta designen vara styrande - en del av dessa företags Design Management filosofi .
Och kanske det viktigaste rationella argumentet av alla. De har ett högre fastighetsvärde
än andra fastigheter med samma funktion.
God arkitektur är värt mer och har lång livslängd .... kanske tidlöst länge.

Inredningsarkitektur

Inredningsarkitektur är konsten att skapa helhetsmiljöer som ger en skön närvarokänsla. Varje rum skall ingå i en helhet, och varje rums funktion skall vara lätt att känna igen sig i.
VI har gör alla typer av inredningar; villor, kontor, konferensrum, foajéer, kök, badrum, personalrum, utställningsrum mm.
VI använder kända varumärken som ger trygghet i funktion, formgivning och ekonomi.
Vi ritar även specialinredningar för alla sorters rum.
Och framförallt - vi skapar vackra rum.

Hållbar arkitektur / ekohus

Hållbar arkitektur är en helhetssyn på alltifrån formgivning, byggprocessen, material till drift och energi.
Vi har skapat ett effektivt och helhetsbaserat projekteringssystem som ger trygghet i byggandet av gröna byggnader.
Arkitektur formgiven och projekterad som grön byggnad är en byggnad som är helt anpassad till både humana som tekniska värden. Det är byggnader som är byggda för framtiden.

Varumärkesarkitektur

Varumärkesarkitektur är när man ger en byggnad en formgivning som är en förlängning av ett företags varumärkesfilosofi.
Vi har ritat en hel rad av byggnader som genom sin karaktär varit ett starkt skäl till företagens framgång och utveckling.

Utställningar/Mässor

En utställning skall ge ett starkt intryck på besökaren. Innehållet skall lyftas fram genom en medveten och stark formgivning.
Vi har gjort mässmontrar, företagsutställningar, bland annat på Stockholm Furniture Fair.
Under världens viktigaste designmässa, Milano Design Week, har vi gjort svenska utställningar tre år i rad.
Vi har både producerat och curerat som helhetsprojekt.

Showrooms

Ett showroom skall ge tydlig information och framförallt lyfta fram produkter eller tjänster.
Allt skall formges och byggas.
Vi gör utställningar, från skiss till färdigt rum, inkl bygg och produktion.