westelius arkitekter | Tjänster

Tjänster

Mattias Westelius - Arkitekt

"Ett par tusen böcker, hundratals besök i villor, museer, städer, industrier, specialbutiker, designmuseer, mässor, konferenser över stora delar av Sverige och Europa, ansvarig för mer än trehundra byggprojekt, vågar jag påstår att jag kan mer om att skapa högklassiga byggnader och strategisk stadsutveckling än de flesta andra."
/Arkitekt Mattias Westelius

...ett kort CV

Mattias har 25 års erfarenhet av hela arkitekt/byggprocessen och har i alla sina projekt varit ansvarig projekterande arkitekt. Han börjar skissa på en servett och står sedan i byggdammet ända fram till en glamorös invigning.
Under dessa år har Mattias genomfört mer än 300 byggprojekt med ett projektvärde om mellan 2 och 3 miljarder kronor.
Dessemellan har han även varit Curator och projektskapare för tre Officiella Svenska designpaviljonger ute i Europa.
En extrem kompetens han har är förståelse för uppdragens komplexitet och sin förmåga till strategiskt tänkande.
Mattias är även författare och konstnär, samt sitter i ett antal styrelser och har till detta, uppdrag som affärsrådgivare.

Arkitektuppdrag

ARKITEKTUPPDRAG

Skisser
Systemhandlingar
Bygglovhandlingar
Projekteringsunderlag
Bygghandlingar
Relationshandlingar

Inredningsdesign

INREDNINGSDESIGN

Inredningsritningar
Inredningsutredningar
Kostnadsunderlag
Styck och inköpslistor

Köksritningar/rum
Badrumsmiljöer

Byggprojektering

Byggprojektering

Projekteringshandlingar
Rumsbeskrivningar
Färgsättningar
Dörr och Fönsteruppställningar
Ytberäkningar
Byggdelslistor

Landskapsarkitektur

LANDSKAPSARKITEKTUR

Villaträdgårdar
Bostadsområden
Stadsdelar och Parker
Entréytor
Parkeringsytor

Fastighetsutredningar

FASTIGHETSUTREDNINGAR

Yt och area-utredningar
Ekonomiska underlag
Byggkostnader
Energiutredningar
Framtidsstudier för komplexa fastigheter

Planutredningar

PLANUTREDNINGAR

Situationsplaner
Programunderlag
Detaljplaner
Områdesbeskrivningar
Fastighetsutredningar