westelius arkitekter | Tjänster

Tjänster

ARKITEKTUPPDRAG

Skisser
Systemhandlingar
Bygglovhandlingar
Projekteringsunderlag
Bygghandlingar
Relationshandlingar

INREDNINGSTJÄNSTER

Inredningsritningar
Inredningsutredningar
Kostnadsunderlag
Styck och inköpslistor

Köksritningar/rum
Badrumsmiljöer

BYGGPROJEKTERING

Projekteringshandlingar
Rumsbeskrivningar
Färgsättningar
Dörr och Fönsteruppställningar
Ytberäkningar
Byggdelslistor

LANDSKAPSARKITEKTUR

Villaträdgårdar
Bostadsområden
Stadsdelar och Parker
Entréytor
Parkeringsytor

FASTIGHETSUTREDNINGAR

Yt och area-utredningar
Ekonomiska underlag
Byggkostnader
Energiutredningar
Framtidsstudier för komplexa fastigheter

PLANUTREDNINGAR

Situationsplaner
Programunderlag
Detaljplaner
Områdesbeskrivningar
Fastighetsutredningar