westelius arkitekter | På ritbordet . . .

På ritbordet . . .

Villa

Ett naturälskande designpar bygger ny villa. Ytor, rumsligheter och fönsterpartier öppnar huset mot sommaren. Vattenglitter speglar sig i taket, ögonen vilar i mjukt trä. En pergola ger ett skuggspel som stiliserade träd.

Bilhall

De två Lexus bilhallarna vi tidigare ritat i Örebro och Karlstad genomgår nu ett Refresh-program. Showroomet blir ett vardagsrum med flera lounger och avancerat ljus. Bilarna har fått ta plats strax bredvid sköna fåtöljer. Bilen som förlängning av ditt hem. Det är mycket stiligt.

Industriombyggnad

Vi har gjort ny gestaltning av entré, reception och kontor på plan ett och två. Några studier för att skapa en tilltalande och inspirerande arbetsmiljö.

Industriprojekt

Har uppdrag att göra en identitetsbyggnad för svenska företag inom offshore i den nya Norgehamnen "Arctic Base"

Huvudkontor

Har uppdrag att skapa ett huvudkontor för en småhustillverkare. Huset skall samtidigt som det speglar tillverkarens småhus, även vara en plattform för framtidsinspiration.

Skiss

Idébeskrivning från vårt kontor som beskriver en ny struktur för ett gammalt industriområde.

Lägenhetsombyggnad

Ombyggnad - från att ha varit frikyrka blir det nu sex lägenheter.
Vi har tagit vara på takhöjd i gamla kyrksalen, bevarat de höga fönstren, och med nya takkupor ger en extra våning.
Och det gamla klocktornet får leva vidare in i en ny tid.(totalt ca 500 kvm)

Industri

Nybyggnad Industri
av Produktion och Lager för Ventilationsföretag. (1800 kvm) -
Arena

Skiss för mindre Arenaprojekt som skall innehålla både sportytor och mötesytor i mindre samhälle.

Utescen

En utescen med rörliga vingar och glastak.
Sengolvet är asymmetriskt för att skapa scenmässing kreativitet

Lantbruksbyggnad

Ritar en stallbyggnad om 20 x 70 meter för lösdrift. Byggnaden ligger på en större gård och skall vara identitet i gårdsbilden.

Samhällsutveckling

Ishavshamn i Nordnorge. Vi utvecklar den plan som finns för området och skapar planerings och affärsunderlag för avtal och intressentmöten.