westelius arkitekter | På ritbordet . . .

På ritbordet . . .

Industriombyggnad

Vi har gjort ny gestaltning av entré, reception och kontor på plan ett och två. Några studier för att skapa en tilltalande och inspirerande arbetsmiljö.

Industriprojekt

Har uppdrag att göra en identitetsbyggnad för svenska företag inom offshore i den nya Norgehamnen "Arctic Base"

Huvudkontor

Har uppdrag att skapa ett huvudkontor för en småhustillverkare. Huset skall samtidigt som det speglar tillverkarens småhus, även vara en plattform för framtidsinspiration.

Skiss

Idébeskrivning från vårt kontor som beskriver en ny struktur för ett gammalt industriområde.

Lägenhetsombyggnad

Ombyggnad - från verksamhet till 6 lägenheter. (500 kvm)

Industri

Nybyggnad Industri
av Produktion och Lager för Ventilationsföretag. (1800 kvm) -
Arena

Skiss för mindre Arenaprojekt som skall innehålla både sportytor och mötesytor i mindre samhälle.

Utescen

En utescen med rörliga vingar och glastak.
Sengolvet är asymmetriskt för att skapa scenmässing kreativitet

Lantbruksbyggnad

Ritar en stallbyggnad om 20 x 70 meter för lösdrift. Byggnaden ligger på en större gård och skall vara identitet i gårdsbilden.

Samhällsutveckling

Ishavshamn i Nordnorge. Vi utvecklar den plan som finns för området och skapar planerings och affärsunderlag för avtal och intressentmöten.