westelius arkitekter | Arctic Base – Ishavshamn i Nordnorge

Arctic Base – Ishavshamn i Nordnorge

I norra delen av Norge, alldeles intill Nordkap planeras en ny ishavshamn. Flera offshoreföretag bedriver verksamhet i områdena ute till havs och behöver hamn för depåstopp, service och lastning.
Vi har tagit fram ett prospekt för finansiärer och intressenter. Hamnen har getts en gestaltning med byggnader som skall innehålla verkstäder och lager. Det är tung offshoreverksamhet där det är viktigt att ledtider och service fungerar utan driftstopp.

Byggnaderna har en väldigt stor skala, med enorma portar och byggnader med stora spännvidder.
I gestaltningen har vi tagit med oss intryck från omgivande berg och adderar stora vinklade glaspartier på byggnaderna. Utmaningen är att skapa en form på byggnaderna som klarar den hårda granskning från en bransch som är hårt inriktad på effektivitet och konstruktiv gestaltning.

Hela prospektet kan du se här: Arctic Base.pdf

Markoppneset 8

11737_supplier1_2OLYMPUS DIGITAL CAMERA2 case_cargotec