westelius arkitekter | Eurostair HQ

Eurostair HQ

På stranden till Vänern ligger denna kontorsbyggnad för företaget Eurostair.
Uppdraget var att skapa en byggnad som stärker varumärket när företaget expanderar kraftigt både i norden och Europa.

Byggnaden består av två huskroppar i öppen vinkel mot varandra. Mot sjösidan är hela långsidan ett enda stort glasparti. Besökaren möter en fasad med tre våningars höjd där glaspartier och träpartier bildar en symmetrisk komposition.

När man kliver in i entrén är det helt öppet ända upp över tre våningar. Företagets produkter, trappor, skapar en grafisk och dynamisk rörelse där de klättrar upp och ned över de tre våningarna. En mötesyta hänger ut i det stora rummet som en balkong, en spännande mötesyta.

Byggnaden fick hederspris av Karlstad Kommun för Bästa Arkitektur 2011.

2011 Eurostair NWT2_Sida_1

2011 Eurostair NWT2_Sida_2