westelius arkitekter | Flerbostadshus

Flerbostadshus

Johannesberg är ett vackert parkområde med byggnader från sekelskiftet och framåt. Parken har promenadstråk och trädgårdsanläggningar. Verksamheter på området är boende, vård och utbildning. För att utöka boendemöjligheten i området önskar vi bygga tre stycken parkhus som kommer att erbjuda ett mycket attraktivt boende i Mariestad.
Husen kommer att vara trevåningshus med fasader som har träpartier och vit puts. Husen har solpaneler på taket och utförda i ”gröna” material som ett led i den mjuka profilen i Johannesbergs Park.
Husen ligger med vinkel mot vägen. Avsikten är att fortsätta med den uppbrutna karaktär som byggnaderna på området redan har med kontakt direkt in mot den gröna parken. Från balkongerna ser man över staden ut över Vänern. Infartsväg blir via befintlig huvudentré och vid varje hus finns en carport/garage med en bilplats per lägenhet.

Skiss5

Skiss3