westelius arkitekter | Forsviks Bruk – Fritidshusområde

Forsviks Bruk – Fritidshusområde

Vid Forsviks Bruk i den gamla bruksorten har vi gjort en förstudie till utbyggnad av fritidshus. Det finns alltid oro för att en ny bebyggelse skall störa eller förfula. Vi vill med bild och en kartbild visa hur en försiktig byggnation kan smyga in hus i den glesa tallskogen på en vackert och fint sätt.

Forsvik 1Forsvik 4