westelius arkitekter | Hotell Rosersberg / Arlanda

Hotell Rosersberg / Arlanda

Kvällsdimman lägger sig eller är det morgondimman som lyfter?
Första våningen skimrar av grönt glas, speglar det gröna landskapet. Andra våningens guldgänsande fasad hänger i ovankanten av dimslöjan. Hotellrummens inramning är präglat av resans linjer som flätar sig framför glasfasaden och byggnaden höjer sig över det flacka landskapet.

Byggnaden är gestaltad med enkla geometriska former av sammanfogade block som med olika storlek placerats ovanpå varandra. Detta för att ge en artikulerad spänning åt byggnaden. Mönstret av sammanhållande band på fasaden associerar till en väl inslagen dyrgrip och knyter samman den stora glaskroppen samt betonar möten mellan människor. Byggnadens huvudfasad i glas har placerats parallellt med väg E4, och de extremt smala fönsterlösa gavelfasaderna ligger rakt i norr och söder. Byggnaden kan då upplevas både slank och kraftfull beroende på från vilket håll byggnaden betraktas.

Antal hotellrum 240 st
Höjd 49.60 m
Största längd 54.50 m
Största bredd 28.30 m
Bruttoyta totalt ca 11500 kvm