westelius arkitekter | Kontor Lamberget

Kontor Lamberget

Arkitektens vision.
Byggnaden möter med en oregelbunden prismaform där ingen yta är vinkelrät mot en annan. Stora glaspartier accentuerar formen och glasen går över hörn och ger en genomsikt, ute – inne – ute.
Höga silverfasader speglar solen och ger en ljust och precist intryck. Takfoten är inklädd och det ger en känsla av helhet, som karossen på en bil.
Man går in i ett hörn av byggnaden under ett triangelformat entrétak och genast innanför dörren möter hela byggnadens volym i hela dess längd. Takstolar av limträ bär upp taket och mellan dessa är det fritt upp till yttertaket. Andra våningen ligger som en entresolvåning med kontors och personalytor. Kontoren har glas ut mot den stora öppna hallen och därmed får byggnadens andra våning en sorts inre fasad.
En generös svängd trappa leder upp till plan två som delvis är öppet på båda sidor vilket gör att våningen ligger med en fri känsla mitt i byggnadens rumsvolym.
Byggnaden är skapad för att utgöra en flexibel fastighet, och passar lika bra för butik, bilhall, utställningshall, kontor eller som exklusiv produktionshall.