westelius arkitekter | Ladugård – Gudhammars Egendom

Ladugård – Gudhammars Egendom

För två år sedan började vi rita på en större ladugård som skulle ersätta en nedgången lada. Gudhammars Egendom har genomgått en total renovering de senaste åren och vi har fått vara med och i nära samarbete med ägarna under större delen av denna process.
Från det att huvudbyggnaden och flygeln blivit renoverade har en ny vinterträdgård kommit till. En större terassanläggning har komponerats mot sjön och i axeln från huset har en vacker bryggdäck med romantiska soffor och belysning.
Nu var det dags för ekonomibyggnaderna att få en ny gestaltning.
Gårdsbilden har en klassisk hästskoform med två mindre byggnader i tegel som står bredvid den större ladugården.
Vi har gestaltat en större ladugård (70×18 meter) som får sin karaktär av de klassiska ventilationshuvarna på taket, där vi gjort 4 st mindre och sedan en större som kröner ladugården och skapar ett stiligt utropstecken för gården redan när besökaren närmar sig gården på avstånd.