westelius arkitekter | Nimoverken – industriombyggnad

Nimoverken – industriombyggnad

Vi har gjort ny gestaltning av entré, reception och kontor på plan ett och två. I några studier har vi tittat på hur man kan skapa en tilltalande och inspirerande  arbetsmiljö. Stora delar av våning ett är gamla omklädningsrum mm som är helt otidsenliga. Genom att såga upp väggar och öppna upp dessa delar kan de istället bli trevliga kontorsmiljöer. De befintliga omklädningsrummen får en refresh med nya kakelytor, skåp, belysning och färgsättning.