westelius arkitekter | Specialelektronik “Green”

Specialelektronik “Green”

För Specialelektronik AB har vi arbetat för att skapa en grön byggnad. Vi har arbetat medvetet från skissprocess, vindfickor, fönsterpartier, solavskärmning till gestaltning av solanläggning för att ge en byggnad som är klimatanpassad.

Byggnaden innehåller kontor, kundsupport, showroom, mötesrum, utbildningssalar, elektronikverkstad, lager mm. Byggnaden är designad med en glasdel som skall exponera showroom och kontor, medan lagerdelen är sluten med minimalt med glas för energioptimering.

Karakteristiska drag för byggnadens ”green building”-värden är:

– Extra isolering i väggar, tak och golv.
– Energiglas 3-glas i glasfasader.
– Optimerade glasytor för energieffektivt soljusinfall.
– Klimathänsyn vid val av teknik.
– Värmepumpteknik för kyla och värme.
– Solenergianläggning.

Samtliga installationer är kopplade till ett centralt program som gör att hela byggnaden med alla dess givare kan övervakas och styras digitalt.