westelius arkitekter | Städet Karlstad

Städet Karlstad

Städet är en industrifastighet för tung industri med tillhörande kontor centralt belägen i Karlstad.
Fastigheten hörde tidigare till företaget Metsä, men hålelr numera på att omvandlas med om och tillbyggnader till ett levande industriområde för olika typer och storlekar på företag. Fastigheten är sedan många år Karstads centrum för tung verkstadsindustri.

Byggnaden har enorma mått. Takhöjden i hallarna är uppåt 15 meter höga, (ca 20 meter i toppen på sågtaket) och byggnaderna har en yta på mer än 20.000 kvadratmeter. Lika stor som 4 fotbollsplaner!  Idag verkar företag på området i både etablerade branscher som pappersindustin men även framtidsbranscher som vindkraftsindustrin. De olika hallarna är anpassade för tunga lyft med befintliga traverssystem upp till 80 ton.

Arkitekturen är rationell industrialism där byggnaden skall samverka med teknik, och i första hand är ett klimatskal. Ändå är arkitekturen mycket viktig. Den skall ta upp de stora volymerna och ljus och få logistik att samverka.
Vi gör nu löpande in och utvändiga uppdrag med större eller mindre delar som byggs och gestaltas till vår tid.

 

Städet 3