westelius arkitekter | Toyota Mariestad

Toyota Mariestad

En lång glasfasad med ett skärmtak av med mjukt trä inunder möter besökaren.
En gammal livsmedelsaffär fick en total-makeover. Den långa glasfasaden byggdes på med ny entré och stor bilhall med en generös höjd i den yttre delen för nybilar och en lägre takhöjd i den inre.
Kontoren ligger på plan två med balkong ut mot bilhallen. Hela kontoret fick hög standard med glaspartier och generösa mötesrum.
Hela verkstaden fick en helt ny standard där inte ett spår finns kvar av den gamla tidens bilverkstad. Här är det klinker, vita ytor, högt lux på belysning, specialbyggda verkstadsbänkar där varje verkstadstekniker har sin egen yta, med alla media och en infälld datorskärm. Varje tekniker står ständigt uppkopplad med nätverk för diagnostik, instruktioner och varje moment finns beskrivet och säkerställt.

Toyota Mstad svv