westelius arkitekter | Workshop Wermland

Workshop Wermland

Workshop Wermland är en byggnad som skall innehålla flera värmländska företag i en utlandssatsning.

Byggnaden är gestaltad med en svart kub som innehåller kontorsdelar. Denna del har ett raster som skall fånga vindar (starka i området) och skall utstråla stabilitet, som ett svart diabasblock.
Verkstadslängan har utstickande prismor som med stora glaspartier. Dagtid reflekterar dessa vattnet och himlen och nattetid lyser de som lyktor i mörkret.